Energy Games Sammenlagt Herrer

(se tooltip for beskrivelse på ikonene)
Utøver Poeng Bedrift
Helge Venås Flægstad 138 Entro 23 22 20 24 24 25
Håvard Bærug 97 Sintef Energi 26 24 23 24
Espen Flo Bødal 79 Sintef Energi 24 25 30
Isak Bergset 79 Volue (Tidl Powel) 27 26 26

Energy Games Sammenlagt Damer

Utøver Poeng Bedrift
Mari Haugen 140 Sintef Energi 30 27 28 30 25
Anne Nevin 107 Volue (Tidl Powel) 27 26 28 26
Jessica Sienel 100 Sintef Energi 24 30 22 24
Asja Alic 81 Sintef Energi 27 27 27
Tone Solberg 78 Volue (Tidl Powel) 30 20 28
Eirill Bachmann Mehammer 77 Sintef Energi 25 25 27
Nina Marie Thomsen 72 Sintef Energi 25 21 26