Energy Games Sammenlagt Herrer

(se tooltip for beskrivelse på ikonene)
Utøver Poeng Bedrift
Olav Johnsen 59 Statkraft 7 6 16 16 3 9 2
Terje Berg 56 Statkraft 4 0 0 5 7 9 12 3 16
John Arne Dybvaag 56 TrønderEnergi 16 0 0 6 9 6 5 0 5 9
Arild Mork 54 Statkraft 0 4 0 5 12 7 7 12 7
Tor Erik Schjølberg 40 Statkraft 0 16 2 2 4 16 0
Andreas Okstad 38 Statkraft 0 0 9 4 12 5 4 4
Michael Grob 32 Statkraft 6 0 1 6 12 2 5
Arnvid Sylte 21 TrønderEnergi 0 1 5 7 0 7 1
Erik Winsnes 17 Statkraft 0 0 1 3 4 3 3 0 3
Einar Wist 13 Statkraft 0 0 2 1 5 4 1

Energy Games Sammenlagt Damer

Utøver Poeng Bedrift
Ida Solhjell 89 Statkraft 7 16 9 9 16 0 16 16
Lene Edvardsen 82 Statkraft 12 12 0 0 16 9 12 9 12
Grete Dalsegg 70 Statkraft 9 0 12 12 7 9 12 9
Iskra Corcelli 64 Trondheim Energi 16 0 0 9 12 9 6 5 7
Thea Dam 50 NOV 3 2 12 7 16 4 6