Energy Games Sammenlagt Herrer

(se tooltip for beskrivelse på ikonene)
Utøver Poeng Bedrift
Terje Berg 106 Statkraft 8 8 12 12 12 10 12 12 10 10
Arild Mork 92 Statkraft 10 10 10 8 10 12 6 7 12 7
Bjøru Handeland 88 TrønderEnergi 7 12 8 10 6 8 8 10 7 12
John Arne Dybvaag 82 TrønderEnergi 12 7 7 7 8 7 10 8 8 8
Costel Parcalab 62 Trondheim Energi 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6

Energy Games Sammenlagt Damer

Utøver Poeng Bedrift
Jorunn Iren Husby 120 Trondheim Energi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12