Lerdueskyting Menn

Sorteringsknapper for hvert firma under
Posisjon Navn Bedrift Resultat Energy Games Poeng Poeng Teknisk cup
2 Jan-Erik Sveli LBO 18 28 28
3 Per Olav Tverfjell LBO 19 27 27
5 Ståle Karlsen LBO 20 25 25
12 Dag Morten Butli LBO 15 18 18
12 Bernt Schjetne LBO 15 18 18
17 Torgeir Sundkøien LBO 14 13 13
23 Petter Eide LBO 11 7 7
23 Johan Monkan LBO 11 7 7

Lerdueskyting Damer

Posisjon Navn Bedrift Results Energy Games poeng Poeng Teknisk cup
2 Heidi Schjetne LBO 21 28 28
4 Janniche Aarøen LBO 16 26 26